Betonový septik je podzemní nádrž na akumulaci a čištění odpadní vody z domácnosti. Betonové septiky vynikají vysokou trvanlivostí a odolností. Především vůči tlakům okolní zeminy a podzemní vody. Proto jsou ideální na svažité pozemky nebo pozemky s méně stabilním podložím nebo vyšším výskytem podzemní vody.

Funkce septiku spočívá v přečištění splaškových vod. Septik je předstupněm čističky odpadních vod. Má více komor, kde se postupně voda čistí usazováním kalu. Přečištění lze také pomoci bakteriálním působením a přidáváním aktivátorů septiku. Přečištěnou vodu je možno vypouštět do půdy nebo kanalizace nebo využívat jako užitkovou vodu pro zálivku zahrady nebo v domácnosti.