Čistá voda má hodnotu pH 7

Čistá voda je pH neutrální. Přesně na polovině stupnice pH (od nuly – nejkyselejší do 14 nejzásaditější).

Dešťová voda pH

Běžný, čistý déšť má hodnotu pH mezi 5,0 a 5,5

Tato hodnota je mírně kyselá.

Kyselý déšť má hodnotu pH 4,0

Kyselý déšť vzniká spojením s oxidem siřičitým nebo oxidy dusíku, tj. zplodinami z automobilů, elektráren a automobilů.

Jak změřit pH vody

Existuje mnoho špičkových zařízení, která se používají k měření pH v laboratořích. Jedním z běžně dostupných způsobů, jak snadno měřit pH, je proužek lakmusového papíru. Když se něčeho dotknete proužkem lakmusového papíru, papír změní barvu podle toho, zda je látka kyselá nebo zásaditá. Pokud papír zčervená, je látka kyselá, a pokud se zbarví modře, je látka zásaditá.

Proč je pH důležité při záchytu dešťové vody?

Čím čistší dešťová voda je, tím méně potřebuje úprav. Vodu s neutrálním nebo jen mírně kyselým pH můžeme bez obav použít na kvalitní zálivku rostlin.

Co je pH vody?

Obecně se voda s pH <7 považuje za kyselou a za pH> 7 se považuje za zásaditou. Normální rozmezí pro pH v systémech povrchové vody je 6,5 až 8,5 a pro systémy podzemní vody 6 až 8,5. Hodnota pH čisté vody je 7, ale hodnota pH vody sama o sobě neposkytuje úplný obraz o vlastnostech nebo omezeních dodávek vody.

Obecně může být voda s nízkým pH (<6,5) kyselá, měkká a korozivní. Voda mohla vsáknout ionty kovů jako je železo, mangan, měď, olovo a zinek – z vodonosné vrstvy, vodovodní instalace nebo z potrubí. Voda s nízkým pH by proto mohla obsahovat zvýšené hladiny toxických kovů, způsobit předčasné poškození kovových potrubí a mít související estetické problémy, jako je kovová nebo kyselá chuť, barvení prádla a charakteristické „modrozelené“ barvení dřezů a odpadů. Primárním způsobem, jak řešit problém vody s nízkým pH, je použití neutralizátoru; typickou neutralizační chemikálií je uhličitan sodný. Neutralizace sodou zvyšuje obsah sodíku ve vodě.

Voda s pH > 8,5 je pravděpodobně tvrdá. Tvrdá voda nepředstavuje zdravotní riziko, ale může způsobit estetické problémy. Mezi tyto problémy patří:
– vytvoření „vodního kamene“ nebo usazenin na potrubí a armaturách, které mohou způsobit pokles tlaku vody a vnitřního průměru potrubí
– způsobuje alkalickou chuť vody a může způsobit, že např. káva má hořkou chuť
– tvorba vodního kamene nebo usazenin na nádobí, náčiní a umyvadle
– potíže s pěněním mýdel a detergentů a tvorba nerozpustných sraženin na oděvu
– snížení účinnosti elektrických ohřívačů vody