Vibrolití (případně vibrolisování) betonu je způsob zhutňování betonu. Čerstvý beton je při výrobě vibrován za  případného současného působení dolisovacího přítlaku. Díky této technologii lze dosáhnout odvzdušnění a rovnoměrného zhutnění betonu, které má pozitivní vliv zejména na trvanlivost betonu.

Trvanlivost betonu bývá ovlivněna mnoha faktory, které závisí především na vlastnostech betonu a na prostředí (teplotě, vlhkosti a koncentraci agresivních látek). Na výrobky používané ve venkovním prostředí nebo pod zemí působí hlavně vlhkost, střídaní teplot a mráz.

Trvanlivost je možno zvýšit jednak složením betonu a jednak vytvořením ochranné vrstvy na povrchu betonových výrobků za účelem snížení pórové struktury.