Co je železobeton

Železobeton (nebo také ocelí vyztužený beton) je stavební materiál, který tvoří beton vyztužený ocelí nebo železem. Tato tzv. betonářská výztuž se do betonu zalévá pro zlepšení vlastností betonu.

Beton sám o sobě je vysoce pevný v tlaku. Stěna pouze z betonu je pevnější než stěna z oceli. Beton je ale málo pevný v tahu.
Ocel nebo železo mají vysokou pevnost v tahu.

Spojením betonu a železa vzniká stavební materiál pevný v tlaku i tahu. To je důležité hlavně pro odolnost vůči přírodním podmínkám a vlhkosti. Tento materiál se proto používá i na betonové podzemní nádrže na vodu či odpadní vodu. Odolává tlaku zeminy i působení vody.

železobeton - beton vyztužený ocelí

Betonové jímky z železobetonu

Při nákupu podzemní betonové jímky je vhodné se přesvědčit, že je vyrobena právě z železobetonu. Pod zemí musí nádrž odolávat velkému tlaku (zeminy, případné podzemní vody a chladu). Samotný beton bez řádného vyztužení by vysokým tlakům nemusel dlouhodobě odolat. Přitom rizika jsou velká – znečištění půdy i možná kontaminace podzemní vody. Obzvlášť pokud podzemní jímku používáte na odpadní vodu (žumpu nebo septik), je důležité vyžádat si od výrobce veškeré podklady o stavebním materiálu, použitém typu betonu a také certifikaci o nepropustnosti.