Uvažujete o instalaci betonového rezervoáru na vodu ve své zahradě, ale obáváte se, jak to všechno půjde? V tomto příspěvku vám představíme celý postup výstavby nádrže v několika srozumitelných krocích.

Závisí na druhu podkladu

Předtím než se pustíme do popisu samotné výstavby betonové nádrže, je důležité si uvědomit, že je nutné připravit podloží dříve, než začnou práce na nádrži. A podle typu podkladu je také vhodné vybrat správný typ nádrže.

Pro oblasti s jílovitou půdou a zároveň s přítomností spodní vody je nejlepší použít dvouplášťové nádrže. Na suchém podloží bez jílovité půdy můžete použít samonosnou nádrž. Pokud ji umístíte blízko komunikace, je vhodné ji obetonovat. Pokud se rozhodnete pro betonovou nádrž, která je vhodná i pro záplavové oblasti a její instalace je relativně jednoduchá, učinili jste nejlepší volbu. Oproti plastovým nádržím je odolná vůči tlaku země a zásypu nebo hladině podzemní vody. Navíc je voda v betonových nádržích kvalitnější.

Přípravné práce

Nádrž je třeba instalovat do nezámrzné hloubky, což je minimálně osmdesát centimetrů pod zem. Výkop je však nutné udělat hlouběji, než bude hloubka samotné nádrže. Současně by měl být výkop širší. Ideální rozměry výkopu jsou na každé straně o 20 až 50 cm větší. Tím se zajistí dostatek prostoru pro manipulaci. Výkop se poté z bezpečnostních důvodů přepaží, aby nedošlo k sesuvu mokré půdy. Mezi přípravné práce patří také instalace dešťové kanalizace, kam bude voda stékající ze střechy. Potrubí pro odvod dešťové vody se také připojí k lapákům střešních splavenin (gajgry) a sifonům.

Postup krok po kroku

Nyní se podívejme na jednotlivé kroky realizace betonové nádrže poté, co je vyhlouben výkop pro ni.

 1. Stabilizace dna výkopu
  Pro umístění nádrže do výkopu musí být dno rovné a stabilizované. Dno výkopu se proto zabetonuje. Tím se zajistí ochrana základové spáry před různými klimatickými vlivy až do doby, než bude hotova betonáž základní desky. Zároveň se tím zabrání znečištění betonu. Někdy se však můžete setkat i s tím, že na dno výkopu se pouze nasype štěrk nebo písek.
 2. Výztuž základové desky
  Je důležité nezanedbat výztuž základové desky, která zabraňuje poškození konstrukce při teplotních změnách během hydratace betonu a také při jeho objemových změnách. K tomuto účelu se používá tuhá výztuž, nebo kombinovaná tuhá výztuž s rozptýlenou ocelovou výztuží.
 3. Utěsnění pracovních spár
  Pro těsnění se používají hlavně PVC nebo FPO (flexibilní polyolefiny) pásy, případně také těsnicí plechy. Těsnění se po správném umístění zabetonuje.
 4. Výroba betonu
  Beton se vyrábí mimo místo instalace betonové nádrže. Hotový beton se poté přepraví na místo určení, kde následně probíhá jeho čerpání pomocí pístového čerpadla s výložníkem.
 5. Betonáž desky
  Betonáž desky se provádí s použitím vibrátorů. Jakmile je deska hotova, je vhodné ji ošetřit. Ošetření se liší podle druhu betonu, tvaru a velikosti. Obvykle platí pravidlo, že čím déle je beton ošetřován, tím kvalitnější a odolnější bude. Během zimy je třeba desku zakrýt vhodnou geotextilií.
 6. Výztuž stěn
  Stejně jako byla vyztužena základová deska, musí se vyztužit i stěny. Tato výztuž probíhá s pomocí klasické tuhé výztuže nebo tuhé výztuže s rozptýlenou ocelovou výztuží.
 7. Osazení těsnicích prvků do spár a betonáž stěn
  Pro ochranu betonu před trhlinami se do spár nasazují těsnicí prvky. Poté můžete přistoupit k betonáži stěn a jejich pečlivému ošetření.
 8. Montáž potrubí
  Jakmile je nádrž na svém místě, včetně horní krycí desky, zbývá vyvrtat otvor pro přívodní a vývodní potrubí. Tento krok je vhodné konzultovat s odborníkem.
 9. Zasypaní nádrže
  Při vyhloubení výkopu je třeba umístit zeminu tak, aby nebránila instalaci nádrže a zároveň nedošlo k sesuvu do vyhloubeného výkopu. Nádrž se může zasypat až poté, co jsou spoje řádně utěsněny a vytvrzeny. Současně je nutné provést přetěsnění. Tento proces obvykle trvá 48 hodin. Zemina, kterou se nádrž zasypává, nesmí obsahovat kameny ani jiný materiál s ostrými hranami. V opačném případě hrozí poškození stěny nebo víka betonové nádrže.

Jaké příslušenství budete potřebovat?

Před tím, než si necháte betonovou nádrž realizovat odborníky, což je bezpečnější a jistější volba než si ji vyrobit vlastními silami, mějte na paměti, že budete potřebovat nějaké příslušenství. Užitečná bude například přejezdová deska, která zaručí vysokou odolnost celé nádrže. Dobré je také pořídit měřič aktuální hladiny dešťové vody, díky němuž budete mít neustále přehled o množství zbývající dešťové vody v nádrži. Mějte na paměti, že betonová nádrž má svůj maximální objem, který nesmíte překročit. Pokud k tomu dojde, je nutné nádrž přečerpat.

Pošlete nám svou poptávku

Odpovíme na vaše dotazy

  Jméno

  Váš e-mail

  Zpráva

  Kontaktujte nás

  Jsme tu pro vás po-pá 8-18 hod.

  Adresa

  OWADÓW 22A, 26-631 JASTRZĘBIA