Beton třídy C30/37 (podle normy ČSN EN 206) je tzv. vodostavební. Jedná se o vyšší pevnostní třídu vhodnou pro využití pod zemí, odolávající tlaku i vlhkému prostředí. Je odolný proti mrazu i posypovým solím.

Beton je kompozitní stavební materiál. Kompozit je obecně materiál ze dvou nebo více složek s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí. Beton tvoří cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi a to různé druhy těchto materiálů v různém poměru. Vznikají tak kombinace, které si liší vlastnostmi jednotlivých typů betonů.

Jiný beton použijete do základů stavby domu, jiný na nosné zdi, jiný na plot. Důležitými parametry jsou pevnost betonu, odolnost tlaku a vlivu prostředí (větru, vlhkosti nebo koroze). Zohledňují se i místní poměry (sklon terénu, druh zeminy, únosnost podloží, požadované zatížení, atd.).

Jaké třídy betonu se obvykle používají při stavbě domu?

Obecně platí, že pro klasické rodinné domy při standardních podmínkách (rovinatý pozemek a soudržné zeminy) se nejčastěji používá:
– do základových pasů beton pevností třídy C12/15 případně C16/20
– na základovou desku o třídu vyšší, tedy C16/20 případně C20/25
– do monolitických stropů betony vyšších pevnostních tříd (C20/25, C25/30) v závislosti na rozponu a plánovaném zatížení stropu