Retenční nádrž slouží k zadržení dešťové doby před jejím vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku. Proč je nutno dešťovou vodu zadržovat? V případě přívalových dešťů může docházet k zahlcení kanalizace, rozvodnění toků a kumulaci vody na povrchu pozemku. Retenční nádrž vytvoří mezistupeň, který umožní vodu krátkodobě zadržet a vypouštět ji postupně. Nejčastěji je budována u velkých průmyslových objektů nebo zpevněných ploch, kde voda nemá možnost se přirozeně vsakovat.

Termín retenční nádrž se používá i pro nádrže na dešťovou vodu, které se používají u rezidenčních objektů a rodinných domů. Zde slouží pro zachycení dešťové vody pro další využití (zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu v domácnosti).

Zvažujete pořízení retenční nádrže? Prohlédněte si naši nabídku kvalitních betonových nádrží.

Retenční nádrž na dešťovou vodu