Vodotěsnost betonu je problematika, která se snaží minimalizovat či úplně odstranit průsak betonu. V některých případech se může jednat až o vodostavební beton, jehož meximální hloubka průsaku je menší než 50mm. Tyto hodnoty průsaků jsou definovány stupněm vlivu prostředí a mohou se lišit a to nejen směrnicemi ale také samotným projektantem. Vodotěsný beton má definovanou maximální hloubku průsaku dle ISO 7031 a podle ČSN EN 206.