Certifikace betonových nádrží je povinná dle nařízení vlády 312/2005 Sb., Příloha 2, bod 10. 12. Platí pro všechny druhy využití podzemních betonových nádrží, tj. sběr dešťové vody, jímka, žumpa či septik. Certifikát je oprávněna vydat pouze nezávislá Autorizovaná osoba (technický institut).

S jímkou bez certifikace budete čelit problémům při kolaudaci stavby (v případě septiku a ČOV) a je na místě i pochybnost o kvalitě výrobku. Před nákupem si nechte certifikát vždy předložit, nestačí pouze prohlášení, „že ho firma má“.

Certifikáty mají různou šíři platnosti. Obecně platí, že čím širší platnost, tím vyšší nároky na certifikaci. Jímky SEPTIC naší výroby nesou nejvyšší možnou certifikaci EU. Jsme oprávněni prodávat naše betonové nádrže ve všech zemích Evropské unie. Certifikace hodnotí především nepropustnost a životnost (a tím ochranu proti případnému znečištění podzemních vod).