Poklop na septik slouží k bezpečnému uzavření vstupu do odpadní nádrže. Nejvhodnějšími materiály pro poklopy jsou proto beton, litina nebo ocel. Ty už svou tíhou zabezpečují vstup do podzemní nádrže např. před dětmi bez dodatečného zámkového jištění.

Betonový nebo litinový poklop je také odolný vůči vysokému zatížení. Je možné po něm chodit, odolá váze sněhu a běžné typy jsou také vhodné pro přejíždění osobním vozem (např. při umístění septiku pod příjezdovou cestou). To jestli je poklop tzv. pojezdový nebo pouze pochozí bývá základním kritériem výběru. Pro vyšší zatížení je vhodné volit poklopy ze silnějšího betonu nebo litinové.